Betalingen & Gemiste Afspraken

Bij te late betaling:
Bij te late betaling zal infomedics een herinneringsnota sturen. Indien de nota na 12 weken nog niet is voldaan, zal Infomedics verdere actie ondernemen en hun incasso-afdeling inschakelen. De hierbij horende extra kosten zullen u in rekening worden gebracht. Dus houdt u zich a.u.b. aan de betalingstermijnen, of neem in een vroeg stadium contact op met Infomedics om afspraken te maken over een betalingsregeling.

Niet nagekomen afspraak:
Indien een afspraak niet of niet tijdig, uiterlijk 24 uur van te voren, is afgezegd, kan de vrij gevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht.
Wij brengen niet nagekomen afspraken in rekening in eenheden van 10 minuten. Eén eenheid kost € 20,-. Als u dus bij een (controle)afspraak van 10 minuten niet komt, dan brengen wij €20,- in rekening. Als u een afspraak van een uur mist, dan zijn de kosten hiervan €120,-. Afspraken afzeggen of verplaatsen minimaal 24 uur tevoren kan op verschillende manieren;
Bellen naar de praktijk op telefoonummer: 023-5258102 of 023-5252416.