In de Praktijk

In de praktijk:

Ons doel is:
-uw tandheelkundige hulpvraag op te lossen
-tandheelkundige diagnostiek en probleemstelling

Conserverende behandelingen:
-Tandsteen verwijderen
-Vullingen tot volledige kronen van composiet (wit vul materiaal)
-“Out of the box”oplossingen met composiet
-Klein brugwerk van composiet met glasvezel versterking (etsbrug)

Behalve preventie van cariës en tandvleesafwijkingen hebben wij veel ervaring op het gebied van:
-Behandeling kaakgewrichtsklachten
-Wortelkanaalbehandelingen
-Estetische tandheelkunde
-Uitwendig bleken
-Kroon en brugwerk in zijn volledige omvang (alle soorten)
op een natuurlijke dentitie of op implantaten
Amalgaam vullingen worden niet toegepast.

Composiet restauraties:
Door de sterke ontwikkelingen van composiet, in de laatste jaren, is het steeds meer mogelijk om mooie en sterke restauraties te maken waarbij de tand minimaal wordt aangetast door de preparatie. Door herstel van vorm en kleur kunnen met dit materiaal zeer fraaie eindresultaten worden bereikt.
Ook één ontbrekende tand in de tandrij kan met composiet etstechnieken en glasvezelversterking worden vervangen. Belangrijk is toepassing van verschillende kleuren composiet voor een goed eindresultaat. Ook is het mogelijk om met composiet donkere kroonranden langs het tandvlees te corrigeren. Door de nieuwe technieken is het mogelijk om porseleinen kronen en bruggen geheel uit tandkleurig materiaal te vervaardigen. Door een onderstructuur van Zirkonium zijn bruggen tot twaalf delen mogelijk.
Voordeel is o.a. totale afwezigheid van metaal en donkere kroonranden.