Declaraties

Declaraties: Wij hebben facturatie uitbesteed aan Infomedics; mocht u vragen hebben over een nota of een betalingsregeling willen treffen kunt u contact opnemen met Infomedics  debiteurenbeheer telefoon: 036-2031900