AVG: Privacy verklaring

Privacy Policy (AVG)
Tomedy B.V.
T. Geuzebroek, tandarts
Langs deze weg willen wij u graag informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op, zo kunnen wij goede zorg verlenen volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die (verwerking) opslag akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.
Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:
-Uw persoonsgegevens geven wij alleen door aan derden als het nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen wij die vooraf aan u.
-Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
-U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken, stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
-Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn dan mag u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens aan te passen.
-U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen.
Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan wij uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
-U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan, zo mogelijk, geen verantwoorde zorg garanderen.
-U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
-U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
-Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
-Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
-Mochten er vragen zijn dan kunt u deze altijd aan ons stellen of als u meer informatie wilt
aangaande de nieuwe AVG wet kunt u ook terecht bij o.a. de Rijksoverheid.